el-Mulahhas Kitâbu't-Tevhîd Şerhi
el-Mulahhas Kitâbu't-Tevhîd Şerhi YAZAR :
TEVHİD VE SÜNNET YAYINEVİ
Her Müslüman gibi bizlerde de oluşan davet sorumluluğu daha hassas düşünmeğe sevk etti. Gerçek akideyi öğrendikçe Kur'an ve Sünnet davetini kabul ettikçe hayatımız ...