Addurrezzâk el-Bedr
Cihâd Hüküm ve Hikmetleri
Üzeri Fiyat : 80 ₺
%50 indirimli : 40 ₺
Kargoya teslim süresi -
Kitap Hakkında

AÇIKLAMA :

Allah yolunda cihâd etmek hiç şüphesiz dînde talep edilen vazifelerin en önemlilelerinden ve Allah'a yakınlaştıran ibâdetlerin en değerlilerinden göstermiş ve onların bazıları mustakil kitaplar tasnîf etmişlerdir. Bu türde müstakil eserlerin sayısı otuzu aşmıştır. İbnu'l-Mubârek'in el-Cihâd kitabı, İbn Ebî Âsım'ın el-Cihâd kitabı, İbn Asâkir'in el-Cihad kitabı, Abdulğanî el-Makdisi'nin Fadlu'l-Cihâd kitabı, İbn Kesîr'in el-İctihâd fî Talebi'l-Cihâd kitabı buna örnektir.

Fıkhî mesâili veya ahkâm hadîslerini kapsayıp da cihâd konusunu içermeyen, ahkâmını beyân etmeyen, Allah'ın kelâmından ve Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem'in kelâmından bu konudaki açık seçik delilleri ve parlak hüccetleri ortaya koymayan hiç bir kitap yoktur. İlim talebesinin, cihâd mes'elesini ve onun dışındaki dînî mesâili ağırbaşlılık, yumuşaklık, teennî ve basîret olmaksızın ele almaması gerekir. Bilakis bu mes'lelerde iyice düşünüp taşınmak ve sorup araştırmak, bunlara dâir herhangi bir mes'elede adım atmadan önce o hususta hakkı bilmek gerekir.

Kitabın Özelliği ve İçeriği

 
Hazırlayan : Addurrezzâk el-Bedr
Çeviren : Hüseyin Cinisli
 
 
Kaç Sayfa : 137
Banka Hesap Bilgilerimiz
TR 0700 2050 0000 6755 2590 0003
Sefer Serkan SÜTOĞULLARI
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. - Swift: KTEFTRIS
SAYFAYI PAYLAŞ :