İsam b. Salih el-'Uveyyid
Fâtiha Sûresi İşâretler ve İncelikler
Üzeri Fiyat : 40 ₺
%50 indirimli : 20 ₺
Kargoya teslim süresi -
Kitap Hakkında

AÇIKLAMA:

Hamd, Furkan'ın nüzülu ile bize ikram edip, Ummul-Kur'an ile de rahmet eden Allah'a aittir. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka hak ma'büd yoktur, tektir ve hiç bir ortağı yoktur. Yine şahitlik ederim ki ahlâkı Kur'an olan Muhammed O'nun kulu ve rasülüdür. Allah ona, ehline, sahabesine ve Rahman'a arz olunma gününe kadar ihsân ile onlara tabi olanlara salat etsin. Bunlardan sonra; Her namazda Allah'ın bizi kendisine -gerek kıraatiyle gerek de dinlemek sûretiyle- ibadet ettirdigi Ummul-Kurâ'n'ın ma'nâlarından bir kısmının beyânı bulunan bu pahalı inciyi, kendisine meyledilen bu enfes eseri Ehl-i Kur'ân'a takdim ediyoruz. İmam Muhammed b. Su'ûd İslam Üniversitesi ögretim görevlisi olan kardeşim ve hakiki dostum faziletli şeyh, Dr. 'İsam b. Salih el-'Uveyyid Tahrîku'l-Cenân li-Tedebburi ve Tevkîri Ummi'l-Kur'ân isimli risalesinde bu sûrenin ma'nâlarından birtakım şeyleri ortaya çıkarıp bazı hazinelerine işaret etmiştir. Risâlenin içeriği ve müellifinin bu risaleden murâdının ne olduğu risâlenin isminden anlaşılmaktadır. Bu risâle, Kur'ân'ı Tebebbür Merkezi'nin maksatlarını gerçekleştirmek için yayınlanmıştır. Bu merkezin bu konuda yayımlamış olduğu daha pek çok kitap ve risâleler vardır. Bunlardan şu ikisi de yine Şeyh 'İsâm'a aittir: el-Merâhilu's-Semân li-Tâlibi Fehmi'l-Kur'ân ve Fennu't-Tedebbür fi'l-Kur'âni'l-Kerîm.

 

Bu iki risâle, Tedebbür merkezinin yayınları içerisinde yayımlanmış, üç hafta zarfında ikinci risâlenin birinci baskısının bütün nüshaları -Hamd Allah'adır- tükenmiştir. Bu kitap ve risâleler ile hedeflenen, ümmete rablerinin kitabını tedebbür etmeye yardımcı olup tedebbür ibadetini yaygınlaştırmaktır. Faydalı ve yararlı her baskı ve neşirde halen çalışmaları devam eden merkezin diğer yayınlarına ilâveten fazîletli şeyhe ait bu üçüncü risâle de güzel bir tasnifle benzerleri arasında geldi. Allah Teâlâ'dan Şeyh 'İsâm'ı ve onun ilmini mübârek kılmasını, bu risâle ile fayda vermesini isteriz. Hamd alemlerin rabbi Allah'a âittir.

 

Prof. Dr. 'Umer el-Mukbil Kasim Üniversitesi öğretim Görevlisi

Kitabın Özelliği ve İçeriği
 
Metin: Fâtiha Sûresi İşâretler ve İncelikler
Çeviri: Osman Murat Gürses
 
Kaç Sayfa : 40
Banka Hesap Bilgilerimiz
TR 0700 2050 0000 6755 2590 0003
Sefer Serkan SÜTOĞULLARI
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. - Swift: KTEFTRIS
SAYFAYI PAYLAŞ :