İmâm Muhammed Bin Abdilvahhâb
İslâm Dinin Aslı ve Temel Kuralı
Üzeri Fiyat : 36 ₺
%50 indirimli : 18 ₺
Kargoya teslim süresi -
Kitap Hakkında

AÇIKLAMA:

Elinizdeki veciz risâle, Şeyhulislâm Muhammed b. Abdilvahhab'ın mubârek sünnî ve selefî da'vetinin meyvelerinden biridir. İki bölümden oluşan kitapçığın ilk bölümü bir sayfadan ibâret olan Şeyhulislâm İbn Abdilvahhab'a ait aslu Dîni'l-İslâm ve Kâidetuhu isimli risâledir.

İkinci bölüm ise bu risâlenin, Fethu'l-Mecîd sâhibi İmâm Abdurrahman b. Hasen tarafından yapılan özlü şerhidir. Şeyhulislâm'a ait asıl metin Dureru's-Seniyye'nin ikinci cildinin yirmi ikinci sayfasındadır.

Abdurrahman b. Hasen'e ait olan şerh ise, yine ikinci cildin, iki yüz iki ve iki yüz on birinci sayfaları arasındadır. Kitapçık, lâ ilâhe illallah'ın anlamını, muktezâsını ve bu büyük asla muhâlefet eden insan guruplarının ahvâlini beyân etmektedir.

Kitabın Özelliği ve İçeriği

Metin: Şeyhulislam Müceddid İmam Muhammed b. Abdilvehhab Et-Temîmî en-Necdi
Çeviri: Hüseyin Cinisli
Şerh: Allâme İmâm Abdurrahman b. Hasen Âluş-Şeyh

 

Kaç Sayfa : 31
Banka Hesap Bilgilerimiz
TR07 0006 4000 0012 2060 6857 79
Burhan Çakıroğlu
İş Bankası
SAYFAYI PAYLAŞ :